NETTSTEDET POLITIKK

Innholdet på dette nettstedet, www.hotpoint Ariston-.xy (heretter "Nettstedet" ), inkludert data, merknader og alle andre innhold som består av tekst og grafikk, samt modeller lager symbolet " © ", er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler og andre lover og avtaler om åndsverk.

Innholdet på sidene i stedet er Copyright Indesit Selskap SpA. (Heretter "selskapet" ). Alle rettigheter reservert. Innholdet på sidene i stedet kan ikke, eller helt, kopieres, reproduseres, overføres, innlest, publisert eller distribuert på noen måte uten skriftlig samtykke av selskapet unntatt for lagring i brukerens egen datamaskin og utskrift av utdrag av sider fra dette stedet for utelukkende personlig bruk. Varemerker og logoer som vises på dette nettstedet, tilhører Indesit Selskap SpA. De kan ikke brukes på noen Internett annet sted enn stedet (www.hotpoint Ariston-.xy) uten skriftlig samtykke fra selskapet.

Den Selskapet avslår alle ansvar for materialet laget eller publisert av 3 fester med som stedet har koblinger på plass.  Personer bestemmer seg for å gå til et sted koblet til stedet www.hotpoint Ariston-.xy gjør dette på egen risiko og ta på seg selv den treffpoengsystem av å implementere alle de nødvendige tiltak mot virus og andre destruktive elementer.
Koblinger til andre webområder ikke innebærer at selskapet sponsorer eller er tilknyttet organisasjoner som gir tjenester som beskrives i slike områder.
Alt materiale sendt til stedet, for eksempel ved e-post eller World Wide Web-sider, skal betraktes som en ikke-konfidensiell natur. Selskapet skal ikke være forpliktet i respekt av slikt materiale. Videre, skal bedriften være fri til å bruke alle ideer, konsepter, knowhow eller teknisk kunnskap som finnes i slikt materiale uansett formål, inkludert og uten å være begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som bruker slikt materiale. Alle som sender materiale garanterer at samme er publishable og samtykker i å holde Selskapet skadesløse fra alle tiltak av 3 foretak i forhold til slikt materiale.

Dette stedet kan det offentlige omfattende tilgang til informasjon om initiativer og aktiviteter i selskapet. Denne informasjonen også beregnet for en profesjonell offentlig (økonomiske analytikere og journalister, institusjonelle og private investorer).  Målet er å gi nøyaktig, oppdatert informasjon. Skal bedriften iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at informasjonen som vises på nettstedet er nøyaktig og oppdatert. Imidlertid ikke utelukke muligheten for skader ved feil eller forsømmelse. Eventuelle feil signaliseres skal rettes.